START / BEHANDLINGAR / BEHANDLING UTIFRÅN TKM

Traditionella metoder mot barnlöshet

AM-Klinikens behandlingar med akupunktur utgår från kunskaper som kommer från TKM, Traditionell Kinesisk Medicin, men även från den traditionella västerländska medicinen. Inom TKM ser man människan som en helhet och gör undersökningar och behandlingar utifrån ett helhetsperspektiv.

Genom att utgå från ett helhetsperspektiv och kunskaperna inom TKM hittar jag den metod för akupunkturen som ger de önskade resultaten och motverkar de eventuella obalanser som kan påverka förmågan att bli gravid.

Temperaturen är ett hjälpmedel inom TKM

Ett hjälpmedel som används inom den Traditionella Kinesiska Medicinen för att upptäcka obalanser är mätning av den basala kroppstemperaturen, alltså temperaturen när kroppen och dess funktioner är i det mest utvilade och basala stadiet.

Genom att följa och bevaka temperaturen under menstruationscykelns olika faser kan man få indikationer på eventuella obalanser som sedan kan åtgärdas med akupunktur. Läs mer om akupunktur-behandlingen

Rätt kost är centralt i den kinesiska medicinen

En viktig del inom den Traditionella Kinesiska Medicinen är även kosten. Det är viktigt att reflektera kring hur kosten ser ut i samband med att man försöker få barn. Vissa av de obalanser som bidrar till svårigheter med att få barn kan ibland korrigeras genom att kosten ses över och förändras.

Hör gärna av dig för att veta mer

Vill du veta mer om behandlingarna vid AM-Kliniken i Göteborg? Hör gärna av dig så kontaktar jag dig.

Se även gärna mina råd kring vad du själv kan göra för att öka chanserna att bli gravid. Läs mer här