START / BEHANDLINGAR / ORSAKER TILL BARNLÖSHET

Orsaker till ofrivillig barnlöshet

Ungefär 42 procent av kvinnor i utvecklade länder söker medicinsk hjälp för att bli gravida och ungefär 22 procent får någon form av behandling. Många i en parrelation blir ofta till slut gravida på naturlig väg, men efter 12 månader finns det fortfarande par som inte har lyckats.

Obalans hos båda könen kan orsaka minskad fertilitet

Orsakerna till ofrivillig barnlöshet kan finnas hos kvinnan, hos mannen eller hos både kvinnan och mannen. Inom TKM talar man om obalanser hos kvinnan och mannen. Ofta är det kvinnan som tar det huvudsakliga ansvaret för att bli behandlad även fast problemet även ofta ligger hos mannen.

I ungefär 20 till 30 procent av fallen beror den ofrivilliga barnlösheten på problem hos mannen, i 20 till 35 procent på problem hos kvinnan och i 20 till 40 procent på problem hos båda könen. För att hitta orsakerna till den ofrivilliga barnlösheten är det viktigt att undersöka både kvinnans och mannens eventuella obalanser. 

Medicinska orsaker till ofrivillig barnlöshet

De vanligaste medicinska orsakerna hos kvinnan är ägglossningstörningar, olika problem med äggledarna, endometrios, immunologiska störningar samt störningar i lutealfasen.

Hos mannen sjunker fertiliteten när det finns lägre nivåer av spermiekoncentration. Det finns olika orsaker till låga och väldigt låga spermiekoncentrationer samt till försämrat utseende och beteende hos spermierna. Några orsaker är kryptorkism, pungbråck, kongenital abnormitet hos sädesledarna och endokrina störningar. 

Yttre faktorer och andra orsaker till ofrivillig barnlöshet

Vi blir naturligtvis även påverkade av den miljö vi lever i. Miljögifter kan påverka oss negativt i olika faser av livet, som i fosterstadiet, under uppväxten när våra reproduktiva organsystem utvecklas samt i vuxen ålder.

Det finns länkar mellan vissa milljöfarliga ämnen och sådant som negativ påverkan på spermier, oregelbundenheter i menscykeln, hormonella förändringar, missfall och för tidig menopaus.

En annan stor anledning till svårigheter med att bli gravid är infekterade mikroorganismer i reproduktionsgångar, vilket i vissa fall kan bero på sexuellt överförbara sjukdomar.

Viktigt med rätt kost och rätt motion

Att vara överviktig men även underviktig kan påverka fertiliteten och att träna på ett balanserat sätt samt att äta näringsriktig mat är bra för fertiliteten hos både kvinnan och mannen. Även rökning och för hög alkoholkonsumtion kan ha en negativ påverkan på möjligheten att bli gravid.

Jag hjälper er att hitta orsakerna till ofrivillig barnlöshet bland annat genom att se över er situation och ge rådgivning kring kost och livsstil utifrån TKM och den västerländska skolmedicinen.

Läs gärna mer om kostrådgivningen och även om vad som är särskilt bra att tänka på för dig som är man. Läs mer här