START / BEHANDLINGAR / ÄGGLOSSNINGSSTÖRNINGAR

Störningar under ägglossningen

Störningar under ägglossningen kan leda till svårigheter med att få barn. Störningarna kan bero på obalanser som kan behandlas med akupunktur.

Oregelbunden menstruation kan förhindra graviditet

Ägglossningsstörningar är en av de vanligaste orsakerna till kvinnlig infertilitet och finns hos mellan 20 till 32 procent av de kvinnor som har svårigheter med att bli gravida.

WHO delar in ägglossningstörningar i tre typer. Den första typen drabbar ungefär tio procent och då ofta de som har för låg kroppsvikt, tränar för mycket eller har blivit utsatta för stress med i vissa fall förhöjda prolaktinvärden.

Den andra typen, som drabbar cirka 85 procent av de med ägglossningsstörningar, brukar drabba kvinnor med PCOS. Den tredje typen drabbar slutligen ungefär fem procent. Det är ofta kvinnor som har en låg äggreserv med ett förhöjt FSH-värde.

Läs gärna mer fördjupad information om PCOS här.

Akupunktur vid oregelbunden menstruation

Den Traditionella Kinesiska Medicinen och akupunkturen kan användas till att åtgärda ägglossningsstörningarna. Den kan även användas till att reducera testosteron och förhöjda insulinnivåer, vilket kan vara problem vid PCOS.

Problem med ägglossningsstörningar och oregelbunden menstruation kan bero på flera typer av obalanser. Menstruationen är utifrån TKM beroende av både njurarnas, hjärtats, livmoderns, mjältens och leverns funktion. Akupunktur kan behandla sådana obalanser och även användas till att få igång en ägglossning.

För kvinnor inom kategori ett och två kan man få fina resultat och etablera en menstruationscykel med ägglossning med hjälp av akupunkturbehandling. Även kvinnor med låg äggreserv och förhöjt FSH-värde kan lyckas bli gravida genom att man får igång en regelbunden ägglossning.

Kontakta mig för att veta mer

Har du oregelbunden menstruation och vill veta mer om behandlingen med akupunktur? Kontakta mig gärna så berättar jag hur det går till. Hör även gärna av dig för att boka en tid på AM-Kliniken.