START / BEHANDLINGAR / BASAL KROPPSTEMPERATUR

Basal kroppstemperatur som vägledning

Ett viktigt hjälpmedel inom TKM för att hitta olika typer av obalanser som kan ligga bakom svårigheterna med att få barn är att mäta den basala temperaturen i kroppen. Mätningen ger indikationer på vilken typ av akupunktur-behandling som kan tänkas behövas.

Mätning av basal kroppstemperatur inför akupunktur

Den basala kroppstemperaturen är temperaturen när kroppen och dess funktioner är i det mest basala och mest utvilade stadiet.

Genom att bevaka den basala temperaturen under menstruationscykelns alla faser ges indikationer på om det finns besvär och obalans under någon av dessa som har en negativ påverkan. 

Läs gärna mer fördjupad information om den basala kroppstemperaturen.

Kontakta mig gärna 

Vill du veta mer om mätningen av den basala temperaturen och obalanser som kan påverka möjligheterna att bli gravid?

Ställ gärna en fråga eller boka tid vid AM-Kliniken. Läs också gärna mer om behandlingen med akupunktur.