START / BEHANDLINGAR / BASAL KROPPSTEMPERATUR MED ETT TKM PERSP

Basal Kroppstemperatur med ett TKM perspektiv

Att tolka temperaturkurvor från ett TKM perspektiv är väldigt användbart för TKM specialisten då det säger mycket om olika typer av obalanser.

Jag har använt mig av detta under ett antal år och tycker det är ett bra hjälpmedel till att identifiera obalanser som sen kan behandlas, ofta med graviditet som följd.

Basal kroppstemperatur kallas så på grund av att den tas vid en tidpunkt då man är utvilad och metabolismen och temperaturen ligger på sin basala nivå. Kvinnans basala temperatur höjs efter ägglossning då hon producerar progesteron.

Den här metoden togs först fram som en hjälp till att undvika graviditet, men kunde också användas till att pricka in dagar då kvinnan är mer fertil.

Vi börjar med Follikelfasen, tiden från menstruationen fram till ägglossning, från Dag 1 på menstruationen ( eller dagen innan) så ska temperaturen falla till sin lägsta nivå som kan variera från kvinna till kvinna och till viss del mellan olika cykler. Denna temp brukar vara 36,2-36,5 C.

För låg Follikelfas

Follikelfasen i cykeln är naturligt lägre än efter ägglossning, men hos vissa kan temperaturen vara konstant för låg, kring ca 36,0 C och under, detta är tecken på låg metabol aktivitet, man kan misstänka något med sköldkörteln, där finns ofta andra symptom som trötthet, viktökning och frusenhet.

Inom TKM tänker man att denna person har en svaghet på den värmande Yang energin,( mer specifikt Mjälten och Njurens Yang) och man behandlar detta under hela cykeln genom nålar, Moxa och värmande örter.

För lång follikelfas

Längden på menstruationscykeln bestäms vanligtvis av längden på follikelfasen som kan variera, denna visar tiden det tar för en Follikel (äggblåsa) att växa till en viss storlek (runt 20mm) och släppa ägget.

Hos en kvinna med en 28 dagarscykel så ligger follikelfasen vanligtvis på 14 dagar, men hos en kvinna som har en 35 dagars cykel så är den ca 21 dagar, och hos en kvinna med en cykellängd på 24 dagar så varar den ca 10 dagar.

Allt är sett att vara ganska accepterade variationer, dock försöker man inom TKM att styra follikelfasen mot 14 dagar.

Om ägglossningen är sen så enligt TKM kan det vara själva ägglossningsprocessen som kan vara störd genom vad man kallar Qi stagnation eller en störning med Hjärtat.

Det kan också vara så att det finns en svaghet på en eller flera av de substanser som behövs för att få follikeln att mogna ut och kunna bli befruktad, dessa är Njurens Jing, Yin energi eller Blod.

För kort Follikelfas

När Follikelfasen är för kort, runt 9-10 dagar, så försöker man inom TKM att förlänga den, anledningen är att ägget och follikeln inte bara behöver växa till en viss storlek utan också nå en viss mognadsgrad som kräver energi och näring.

Kvinnan förlorar både blod och energireserver genom menstruationen och dessa behöver återhämta sig i dagarna efter blödningen, samtidigt behöver det snabbt växande ägget näring från dessa Yin och Blod substanser.

Ibland kan det vara så att där ligger en äggblåsa från föregående cykel som inte har tillbakabildats och då kan den få en tjuvstart, vilket också kan leda till en för kort follikelfas men då brukar det bara var en ovanligt kort cykel bland normala och inte en konstant kort cykel.

Både örter och Akupunktur kan användas för att förlänga follikelfasen, då är det viktigt att behandling sätts igång på cykeldag 3 eller 4.

För hög temp under Follikelfasen

En del kvinnor har en för hög temp under fasen innan Ägglossning. Detta kan visa på en för hög ämnesomsättning och möjligtvis en överfunktion på sköldkörteln. Det kan också finnas symptom på förhöjd puls, svårt att komma ner i varv, sömnstörningar eller viktminskning.

Inom TKM kallas detta för inre hetta, det är vanligt vid inre hetta att sekretet som bildas kan vara för lite eller ha fel PH värde, det kan också vara så att livmoderslemhinnan är för tunn eller för torr, så inom TKM vill man ta ner sådan här hetta.

Temp under Ägglossningen

Allteftersom follikeln växer så producerar den östrogen, detta kan ibland visa sig som en liten sänkning av temperaturen. Hos de flesta kvinnor produceras där mer sekret. Nu sker också en stor förändring med temperaturen, vad som gör att den höjs är produktionen av progesteron, så om temperaturen har höjts 0,2­-0,5 grader då har där varit en ägglossning. När det har varit 2-3 dagar med förhöjd temperatur så kan man sluta med att försöka.

Lutealfasen

I den här fasen brukar temperaturen vara mer stabil, idealiskt så ska den inte ändra sig mer än 0,1-02 grader (detta beror naturligtvis också på  sömnen, alkoholintag eller feber.) När temperaturen har höjts 0,3-0,5 grader så ska den vara förhöjd minst 11-12 dagar helst 13-14 dagar. När temperaturen faller mot slutet på cykeln signalerar det att där cirkulerar mindre progesteron, gulkroppen slutar producera progesteron, det längsta en gulkropp kan fortsätta producera progesteron utan att där är en graviditet är 16 dagar, men vanligtvis ca 12-14 dagar. Vid förlusten av progesteron så bryts slemhinnan ner och menstruationen börjar.

För kort lutealfas

Enligt TKM så bedöms längden på en lutealfas stå i relation till Njurens Yang energi, finns där bara en temperaturhöjning under 3 dagar är det inte alls säkert att där varit någon ägglossning, om lutealfasen varar 5–6 dagar så har det troligtvis varit en ägglossning men där behövs stödjande behandling under hela cykeln för att förstärka gulkroppens produktion av progesteron. En lutealfas på 8–10 dagar visar på en mildare form av svaghet på Njurens Yang men som ändå behöver stöd eftersom progesteronstödet kan vara för litet för att hjälpa och stödja en implantering av embryot.

För låg lutealfas

Efter ägglossning och med en produktion av progesteron så ska temperaturen gärna höjas mellan 0,4–0,5 grader, en höjning på 0,3 grader ses lite som gränsfall och en höjning på 0,1-0,2 grader kallas för en låg lutealfas och som visar att Njurens Yang är för svag redan från början av lutealfasen. Vid en för låg lutealfas måste man bygga på själva fundamentet för Njurens Yang vilken är Njurens Yin energi, och ibland kan det vara så att det är Qi och/eller Blod som måste stärkas för att Njurens yang kan bli stärkt.

Instabil lutealfas

I ett sågtandat utseende på tempkurvan, där temperaturen höjs på ett bra sätt efter ägglossning men som sänks och höjs flera gånger, detta visar en instabilitet på Hjärtat och Leverns Qi med en svaghet på Njurens Yang, det kan vara ett liknande utseende på tempkurvan under follikelfasen om där finns en svaghet på Njurens Yin, om temperaturen är högre än förväntad och om där finns flera spikar med förhöjningar så kan det bero på en hetta i Levern. En behandling här så är det bra med avslappningstekniker eller stressreduceringstekniker.

Det kan också komma en dipp i temperaturen ungefär en vecka efter ägglossning, det finns en andra mindre frisläppning av östrogen under lutealfasen som kan göra att tempen sänks en dag, det kan också produceras mer sekret under den här tiden. Att ha den här sänknigen är ingen större fara från ett TKM perspektiv men man brukar försöka ta hand om den eftersom den kan komma vid en känslig tid för ev implantering.

Luteal fas som stiger för långsamt

Om det skulle ta mer än 3 dagar för temperaturen att gå upp samtidigt som där finns fertilt sekret så kan man tänka att dessa kvinnor kan reagera sämre på det cirkulerande progesteronet och att det tar några dagar för temperaturen att gå upp.

Inom TKM tänker man att detta kan bero på en svaghet på Njurens Yang som kan vara i kombination med en svag Mjälte Qi och Yangsvaghet, där kan också finnas en underliggande svaghet på Yin och/eller en stagnation på Leverns Qi.

Lutealfas temperatur som faller för tidigt

Inom det här mönstret varar lutealfasen det normala 13-14 dagar men temperaturen går ner ganska snart efter ägglossning, det är normalt att temperaturen faller 1 dag eller så innan menstruationen men ska inte falla mycket tidigare än så.

Inom TKM beror detta på en Njure Yang svaghet i kombination med en svaghet på Mjältens Qi.

Lutelfas högre än normal eller längre än normal.

Detta är ingen störning utan beror på en graviditet, ibland kan det vara så att det kommer en blödning medan temperaturen är fortsatt hög, till och med så länge som 3 månader in i en graviditet, och då är detta att mäta kroppstemperatur ett bra sätt att se att graviditeten fortsätter( kan även göras i samband med blodprover och ultraljud).

I vissa fall kan detta även bero på ett bildande av en cysta, denna kan göra att gulkroppen fortsätter att producera progesteron långt förbi dess normala tid och då kommer heller inte någon blödning. Dessa brukar lösa upp sig av sig själva.