Kvinnor med PCOS mår bättre av akupunktur och träning

Akupunktur och fysisk träning normaliserar hormonnivåerna och blödningsmönstret hos kvinnor med polycystiskt ovariesyndrom, PCOS. Det visar forskning från Sahlgrenska akademin.

PCOS är en vanlig kvinnosjukdom som uppemot 10 procent av alla kvinnor i fertil ålder har. De vanligaste symtomen är att kvinnorna har oregelbunden ägglossning och menstruation, många små, omogna äggblåsor i äggstockarna vilket leder till att äggstockarna producerar mer manligt könshormon och att de har besvärande hårväxt och akne. Det är också vanligt med fetma, insulinokänslighet och hjärt-kärlsjukdomar.

I den nu aktuella studien, som publiceras i American Journal of Physiology-Endocrinology and Metabolism, fick en grupp kvinnor med PCOS akupunktur där nålarna stimulerades dels manuellt, dels med svag ström med låg frekvens som till viss del liknar muskelarbete. En annan grupp instruerades att träna minst tre gånger per vecka. En tredje grupp kvinnor var kontrollpersoner. Samtliga fick information om vikten av regelbunden motion och god kost.
­– Studien visar att både akupunktur och träning sänker höga nivåer av manligt könshormon samt ger mer regelbunden menstruation. Av de två behandlingarna så var akupunktur överlägset, säger docent Elisabet Stener-Victorin, som ansvarat för studien.

Trots att PCOS är en vanlig sjukdom så vet forskarna inte säkert vad orsaken till sjukdomen är.
– Vi har dock nyligen visat att kvinnor med PCOS har en hög aktivitet i det sympatiska nervsystemet, den del som vi inte styr med viljan, och att både akupunkturbehandling och de som tränade regelbundet fick en minskad aktivitet i det sympatiska nervsystemet jämfört med kontrollgruppen vilket kan vara en tänkbar förklaring till de uppvisade effekterna.

För mer information kontakta:
Docent Elisabet Stener-Victorin, telefon 031–786 3557, 0705–643 655, e-post: elisabet.stener-victorin@neuro.gu.se

Tidskrift: American Journal of Physiology-Endocrinology
Artikelns titel: Impact of electro-acupuncture and physical exercise on hyperandrogenism and oligo/amenorrhea in women with polycystic ovary syndrome: a randomized controlled trial
Författare: Elizabeth Jedel, Fernand Labrie, Anders Odén, Göran Holm, Lars Nilsson, Per Olof Janson, Anna-Karin Lind, Claes Ohlsson och Elisabet Stener-Victorin
Läs artikeln: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20943753

Akupunktur lindrar svår fibromyalgi

Patienter som lider av fibromyalgi upplever en kraftig symtomlindring flera månader efter behandlingen, jämfört med patienter som får simulerad akunpunktur.

 

Fyndet rapporteras vid den 11:e internationella smärtkongressen som denna vecka pågår i Sydney, Australien. Forskare vid Mayo Clinic, Rochester, Minnesota i USA, inkluderade 50 patienter med måttlig till svår fibromyalgi i en studie. Alla patienter hade tidigare provat en rad olika behandlingar utan framgång.Patienterna randomiserades till att antingen få akupunktur eller simluerad akupunktur. Patienterna själva visste inte om vilken av de två behandlingstyperna de fick. Behandlingen bestod av sex behandlingstillfällen och varade i två till tre veckor. Före behandlingen, direkt efter, en månad senare och sju månader efter behandlingen fick patienterna svara på frågor hur de upplevde sina sjukdomssymtom samt hur sjukdomen påverkade deras dagliga liv.Hos de patienter som fick akupunktur sågs en signifikant förbättring av symtom som smärta, sjuklig trötthet, och ångest. Efter sju månader hade förbättringen klingat av och symtomen var lika kraftiga som före behandlingen. Den största förbättringen sågs en månad efter behandlingen.Enligt forskarna visar studien att akupunktur verkligen kan påverka fibromyalgi, även patienter med relativt svår fibromyalgi.

Johan Nilsson
Alla rättigheter till texten tillhör Dagens Medicin Sverige AB och respektive författare.